ผู้เขียน: sf_alpha

UEFI กับ Windows 8

เมื่อวานนี้เห็นมี Windows 8 Pro x64 RTM หลุดมา…